Skip to content

Home

heading hero image


En elentreprenör med helhetsansvar – entreprenad, service & underhåll

Tjänster

Elkraftsystem

Vi utför alla typer av elkraftinstallationer, allt från nya kompletta elcentraler, ställverk och liknande. Till anslutning och momentdragning av större kabeldimensioner som t ex inkoppling och momentdragning av AXQJ 4X240/72.

Självklart lämnar vi alltid egenkontroll och fullfärdiga provningsprotokoll efter oss.

Nätverksinstallationer

Nätverksinstallationer är ett brett begrepp och kan bestå av många olika tekniker men vanligast förekommande idag är lokala nätverk (LAN) byggda med kopparkabel (TP) eller fiberkabel (Fiberinstallationer). Även Trådlösa (Wifi) och Mobila (4G/5G) lösningar är vanligt förekommande.
Oavsett val/behov av lösning så kan vi vara er behjälpliga med detta och vi projekterar, installerar och servar både koppar och fibernät enl. gällande standarder T.ex. Kopparnät/TP, Kategori 6, Skärmat SFTP / FTP eller Oskärmat UTP och Fibernät, Singlemode fiber eller Multimode fiber med svetsade fiberkontakter med slipning och modell enl. önskemål t.ex. APC alternativt UPC slipning samt SC- alternativt LC-kontakter (Simplex eller Duplex). Det finns även andra typer av kablage, kontakter osv. men ovan är det mest vanligt förekommande.

Helhetslösningar inom EL

EiA Electro är mest verksamma inom byggsektorn, men arbetar även direkt till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera. Dock gör vi inga installationer till privatpersoner.

Vi utför allt från totalentreprenader med projekteringsansvar (ABT 06) till utförande entreprenader där beställaren har projekteringsansvaret (AB 04).

Vi är även väldigt duktiga på belysningssystem och har nära samarbeten med flera väletablerade belysningsleverantörer. Har ni behov av att byta ut belysningssystemet i era fastigheter så tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder helhetslösningar med projektering, belysningsstyrning och utförande.

Larminstallationer

Vi utför allt från inbrotts och passagesystem till brand -& utrymningslarmsystem. Som ovan nämnt så tar vi även projekterings ansvaret när så krävs vid totalentreprenader.

Vi har många nära samarbetspartners och jobbar tillsammans med dem väletablerade anläggarfirmorna inom branschen.

Våra projekt

Samarbetspartners

Kontakta oss

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.